Privacy Verklaring

de Kijkkast, gevestigd aan Schoutsplaats 14 te Wognum, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Annette Elias, Schoutsplaats 14 te Wognum 0229 573922

Annette Elias is de beheerder en eigenaar van de Kijkkast
Zij is te bereiken via annette@dekijkkast.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
de Kijkkast verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter
niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te
zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over
kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, n
eem dan contact met ons op via info@dekijkkast.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
de Kijkkast verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling, facturatie.
- Goederen te kunnen leveren en diensten uit te kunnen voeren
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
  voeren
- U te informeren over wijzigingen of aanpassingen van onze diensten.
- De Kijkkast verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
  gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
de Kijkkast neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

de Kijkkast bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorieƫn) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens

    E-mails met betrekking tot bestellingen maximaal driejaar
    E-mails met betrekking tot aanvragen/ informatie maximaal twee jaar
    E-mails met betrekking tot financiĆ«le administratie  onbeperkt
    Facturatiegegevens: maximaal 7 jaar                     


Delen van persoonsgegevens met derden
De Kijkkast verkoopt uw informatie niet aan derden
De Kijkkast verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
de Kijkkast gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Weblog
Indien u reageert op het weblog van de Kijkkast ( www.dekijkkast.blogspot.nl) dient u een account aan te maken. Indien gewenst
kunt u uw persoonlijke gegevens (naam en emailadres) daarbij achterlaten.
Uw emailadres is niet zichtbaar voor bezoekers en zal door de beheerder uitsluitend gebruikt worden
om indien nodig in contact te komen met de persoon die reageert.
De emailadressen worden niet verzameld, niet gedeeld, verspreid of verkocht.
Reacties worden gemodereerd en kunnen indien er sprake is van ongepaste inhoud of taalgebruik, in het geval van spam of van duidelijk gefingeerde personen worden geweigerd en verwijderd.

Contactformulier:
De Kijkkast maakt gebruik van het contactformulier van Blogger. Het emailadres dat u daarbij
gebruikt zal uitsluitend gebruikt worden indien de beheerder naar aanleiding van uw bericht contact
met u wil/moet opnemen.
Het emailadres zal niet gebruikt worden voor een ander doel, en niet worden gedeeld, verkocht of op een andere wijze worden verspreid.

Nieuwsbrief:
Uw gegevens worden alleen toegevoegd aan de mailinglijst indien U nadrukkelijk per email of
schriftelijk of via het bestelformulier verzocht heeft U de Nieuwsbrief toe te sturen.
U kunt dit ten alle tijden wijzigen of beeindigen door een email te sturen naar info@dekijkkast.nl. Uw emailadres wordt dan uit het Nieuwsbriefbestand verwijderd.
Emailadressen die wij voor de nieuwsbrieven gebruiken worden niet verkocht, gedeeld, gepubliceerd of op andere wijze verspreid.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Kijkkast en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dekijkkast.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier
weken, op uw verzoek.

de Kijkkast wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
de Kijkkast neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wij gebruiken een beveiligde internetverbinding.
Ook maken we gebruik van bijv. FireWall en Virusscans.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via info@dekijkkast.nl

Geen opmerkingen :

Een reactie posten

Een reactie wordt heel erg op prijs gesteld, is motiverend, inspirerend en maakt me gewoon blij. Dankjewel!